نمایشگاه شهر هوشمند

توسط مدیر توسعه وب


ثبت شده در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۰۳:۳۰:۰۰


نمایشگاه شهر هوشمند

حضور گروه فناوران اینترنت اشیا در نمایشگاه شهر هوشمند و بازدید از غرفه ftth و همکاران فعال و دانا در این حوزه زیرساختی کاربردی